Meny

Tidningen för företag och affärer

Äntligen Företag & Affärer är magasinet som vänder sig till länets alla 12.700 företagare och distribueras med posten. Syftet med magasinet är att inspirera dig som företagare samt ta del av andra företagares utveckling och förhoppningsvis få din entreprenörsanda att spira.

Såväl stora som små entreprenörer ger sin bild av tillväxt, framtida projekt och utmaningar i affärslivet. Innehåll av olika karaktär varvas med den oumbärliga konferensguiden, expertpanelen, trender, företagsutveckling och värdefulla tips.

Utgivningsdagar 2019

27 februari, 8 maj, 18 september, 6 november

Läs vårt säljblad »

Kontaktpersoner

Anders Georgson • 0734-60 94 56 • anders@ltsmedia.se
Thomas Gustafsson • 0734-60 93 66 • thomas@ltsmedia.se
Andreas Ljung • 0709-40 31 30 • andreas@ltsmedia.se
Christer Swenlert • 070-529 88 88 • christer@ltsmedia.se

 

Priser och storlekar:

Helsida (200x267 mm)
Helsida med utfall (230x297 +  10 mm utfall)
15.000:-
Halvsida
(stående 97x267 mm)
(liggande 200x130 mm) 
8.000:-
Fjärdedel (97x130 mm) 5.000:-
Konferensguiden 5 nr. 25.000:-